Informacje o agencie

Informacje o agencie

Nasza przeszłość, nasza przyszłość
Wiadomość od zastępcy dyrektora generalnego OAV
Od czasu naszego uruchomienia we wrześniu 1980 roku w Fengyuan, OAV Equipment and Tools Inc. rozrosła się do wielomilionowej firmy, nabywając aktywa i doświadczenia, które pomogły ukształtować firmę jako lidera w branży. W naszym dążeniu do doskonałości, OAV zaprojektowało szeroką gamę produktów, korzystając z najnowszych technologii, i wybrało wybitny zespół, z których wszyscy są zaangażowani w realizację misji firmy. Zespół służy do efektywnej integracji marketingu, sprzedaży, badań i rozwoju, projektowania, technologii produktu, produkcji i zarządzania kontrolą wewnętrzną, aby zapewnić klientom pełną gamę wysokiej jakości produktów i usług, a także promować firmę na całym świecie .
Obecnie światowe firmy toczą zmagania ekonomiczne, poza tymi, które są wynikiem wewnętrznej konkurencji, ale niezależnie od wszelkich wyzwań, z jakimi możemy się zmierzyć, OAV zobowiązuje się do podtrzymywania swoich tradycyjnych wartości – jakości, elastyczności, wzrostu, współpracy, innowacji, i uczciwość. To właśnie te zasady pomogą nam w dalszym rozwoju w branży obróbki drewna.
Zespół OAV jest zaangażowany w dostarczanie pełnej gamy produktów i usług klientom na całym świecie, tworzenie pozytywnego środowiska pracy dla swoich pracowników oraz wypełnianie korporacyjnych obowiązków społecznych OAV.