Polityka energetyczna

Polityka energetyczna

Aby osiągnąć cel, jakim jest zrównoważone wykorzystanie energii, podejmujemy inicjatywę opanowania przedsiębiorstwa. Zagrożenia energetyczne i możliwości, z którymi można się zmierzyć podczas procesu operacyjnego, muszą wywierać wpływ przemysłowy z różnych działań operacyjnych firmy i praktykować zrównoważone cele oszczędzania energii, poprawy wydajności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i ciągłej poprawy wydajności energetycznej. Zależy nam na zapewnieniu wszelkich dostępnych zasobów, aby w pełni wspierać efektywne działanie systemu zarządzania energią:
  • Zgodność z przepisami i regulacjami: Postępuj zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi zarządzania energią ustanowionymi przez rząd, aby zapobiec marnotrawstwu i stworzyć energooszczędne i bezpieczne środowisko.
  • Pełne uczestnictwo: aby wszyscy pracownicy zrozumieli wagę oszczędzania energii i zrobili to sami.
  • Priorytet oszczędzania energii: Wspieranie zamówień na wysokowydajne urządzenia zużywające energię i nadawanie priorytetu działaniom poprawiającym wydajność energetyczną.
  • Ciągłe doskonalenie: Stosowanie praktyk zarządzania wydajnością stale poprawia system zarządzania energią i regularnie dokonuje przeglądu zmian w różnych wynikach energetycznych oraz wzmacnia komunikację dotyczącą zarządzania energią.