خودکار کپی بشکل در اورنده

نمایش 1 تا 12 مورد از 23 مورد

DT-12100

سوپر سنگین سری از مدل های
حداکثر قطر برش قطر 100". میز تکی. سر برش دوتایی تمامی مشخصات، ابعاد و مشخصات طراحی نش ...

DT-1260

سوپر سنگین سری از مدل های.
حداکثر قطر قطر برش 60". میز تکی. سر برش دوتایی تمامی مشخصات، ابعاد و مشخصات طراحی نشا ...

Auto. Copy Shaper:DT-2228

سوپر سنگین سری از مدل های.
حداکثر قطر برش: میز دو نفره DT-2228: قطر 28 اینچ DT-2236: قطر 36 اینچ. سر برش دوتایی. تمام ...

DT-1120

داخلی SHAPER کپی خودکار
کاربردها: DT-120 برای شکل دهی داخلی قاب عکس، روکش توالت، قاب ساعت و غیره ایده آل است. نمای ...

DT-1162

به طور مداوم کار چند ایستگاه
حداکثر قطر برش: DT-1172: dia.72 "DT-1162: dia.62" میز تکی. تک سر برش. تمامی مشخص ...

DT-1262

به طور مداوم کار چند ایستگاه
حداکثر قطر برش: DT-1262: dia.62" DT-1272: dia.72" میز تکی. سر برش دوتایی. تمامی ...

DT-1136

اقتصادی، وظیفه نور سری مدل
حداکثر قطر برش DT-1136 : Ø36 اینچ DT-1128 : Ø28 اینچ میز تک سر کاتر. تمامی مشخصات، ابعاد و ...

DT-1236

سری مدل سبک و
حداکثر قطر برش DT-1236 : Ø36 "DT-1228 : Ø28" میز تکی. سر برش دوتایی. تمامی مشخصا ...

Auto. Copy Shaper:DT-1260S

سوپر سنگین سری از مدل های.
حداکثر قطر برش: DT-1260S: قطر 60" DT-1280S: قطر 80" DT-12100S: قطر 100" DT- ...

DT-1162S

لبه اقتصادی سری مدل سنباده.
حداکثر قطر برش DT-1162S: دی. سرعت تسمه سنباده 70 اینچ (2 سرعت)..........400/870 M/min موتو ...

Auto. Copy Shaper:DT-1260SS

سوپر سنگین سری از مدل های.
حداکثر قطر برش : DT-1260SS: dia.60" DT-1280SS: dia.80" DT-12100SS: dia.100" ...

DT-1136N

ایمنی بیشتر از چلپ چلوپ کامل طراحی گارد
حداکثر قطر برش DT-1236N : Ø36 "DT-1136N : Ø36" DT-1228N : Ø28" DT-1128N : Ø ...